Ελληνικά Μουσικά Περιοδικά

Logo
New Page 2

 

Ανάμεσα στις βασικές πηγές πληροφοριών για την κρίσιμη εποχή ως προς την εξέλιξη της Ελληνικής έντεχνης μουσικής, το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, είναι αναμφισβήτητα τα μουσικά περιοδικά. Μουσική κριτική και ειδικά άρθρα, γραμμένα ταυτόχρονα με τις μουσικές εξελίξεις στις οποίες αναφέρονται, ζωντανεύουν την ατμόσφαιρα της εποχής και κάνουν κατανοητή τη πρόοδο τους. Η συνέχιση της παράδοσης της Βυζαντινής μουσικής στην Αθήνα, η δραστηριότητα συλλογής δημοτικών τραγουδιών, οι αντιδράσεις του κοινού στους Ευρωπαϊκούς νεωτερισμούς, η αποδοχή ή μη των καλλιτεχνών, η δημιουργία της λεγόμενης Εθνικής σχολής, η δημιουργία ωδείων και μουσικών χώρων, οι προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση των μουσικών πραγμάτων στην Ελλάδα και πολλά άλλα, είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείται η αρθρογραφία των εν λόγω περιοδικών. 

Ένας σημαντικός αριθμός τευχών έχουν συγκεντρωθεί στη Βιβλιοθήκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα αποδελτίωσής τους σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Επιλέξπτε παρακάτω τη Συλλογή "Αποδελτίωση Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών" και περιηγηθείτε στα άρθρα των 20 τίτλων Περιοδικών που έχουν αποδελτιωθεί μέχρι στιγμής. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική βάση αναφοράς και όχι πλήρους κειμένου με σκοπό την διευκόλυνση της έρευνας στα περιεχόμενα των περιοδικών που έχουν αποδελτιωθεί.