Τετράδιο

Logo

Το Τετράδιο συγκεντρώνει κείμενα που αφορούν τη μουσική, σε σύνδεση με τις συλλογές της Μουσικής Βιβλιοθήκης "Λίλιαν Βουδούρη". Τα κείμενα υπογράφονται από συνεργάτες της Βιβλιοθήκης, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες, και συνοδεύονται από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό. Επιλέξτε μια από τις επτά θεματικές κατηγορίες για να δείτε τα σχετικά άρθρα που προσφέρονται.

Notebook

In the Notebook (Tetradio) one can find texts on music in relation to the Library’s collections. The Notebook is maintained and continuously updated by the Library staff and comprises the following six thematic sections. In all three cases the authors treat musicological subjects in a comprehensible way aiming at a broader public, which they try to familiarize with the library’s collections.