Θεοδωράκης, Μίκης - Theodorakis, Mikis (1925 - 2021)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-MTH-003
Τίτλος / Title
Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη / Mikis Theodorakis Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1937 - 2021
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
86 κουτιά με χειρόγραφες παρτιτούρες
118 κουτιά με γραπτά κείμενα,
5κουτιά με φωτογραφίες
27 κουτιά με προγράμματα.
αποκόμματα τύπου τακτοποιημένα σε 303 τόμους και 134 κουτιά
388 τιμητικές διακρίσεις
102 βιντεοκασέτες
245 κασέτες ήχου,
• 90 βιβλία
13 διατριβές-μελέτες
53 τεύχη περιοδικών
|
οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στο εμπόριο
40 έντυπες παρτιτούρες
1 κουτί με άλλο έντυπο υλικό
25 cd και dvd
5 κάδρα
1 cd-rom
555 αφίσες.

•    86 boxes with handwritten scores
•    118 boxes with texts
•    5 boxes with pictures
•    27 boxes with programs
•    clippings arranged in 303 volumes and 134 boxes
•    388 honors
•    102 videotapes
•    245 audio cassettes
•    90 books
•    13 dissertations, 53 magazines
•    audiovisual material
•    40 sheet music
•    1 box with other printed material
•    25 cd and dvd
•    5 frames
•    1 cd-rom
•    555 posters

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Θεοδωράκης, Γεώργιος, Θεοδωράκης, Μίκης , Θεοδωράκη, Μυρτώ, Παρμενίδου, Ρένα, Κούτουλας, Αστέρης, Σάμιος, Βύρων / Theodorakis, Georgios, Theodorakis, Mikis, Theodoraki, Myrto, Parmenidou, Rena, Koutoulas, Asteris, Samios, Vyron
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου 1925 και πέθανε στην Αθήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Σπούδασε στο ωδείο Αθηνών και το Conservatoire του Παρισιού. Το 1957 κέρδισε χρυσό μετάλλιο σύνθεσης στο παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας στη Μόσχα, το 1959 το βραβείο Copley και το 1963 το βραβείο Sibelius. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τη προσφορά του στη δημοκρατία και τον πολιτισμό και έχει αναγορευτεί επίτιμος διδάκτωρ στα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη μουσικής, αλλά και με τομείς πέραν της κύριας τέχνης του, όπως ποίηση, πεζογραφία, φιλοσοφία, πολιτική.

Mikis Theodorakis was born in Chios, on June 29, 1925. He studied at the Athens Conservatory and the Conservatoire of Paris. In 1957 he won the Gold Medal of Composition at the World Youth Festival in Moscow, in 1959 he was awarded the Copley Prize and in 1963 the Sibelius Prize.
He has received many awards for his contribution to democracy and culture and has been awarded an honorary PhD from the Universities of Athens, Thessaloniki, Macedonia, Crete and Thessalia. He worked on all styles of music and he extended into areas beyond his main art, such as poetry, prose, philosophy and politics.
His work is divided in three main periods: A) 1937-1960: He composes orchestral works and chamber music according to western forms and contemporary techniques. B) 1960-1980: He tries to combine the symphony orchestra with traditional instruments and creates new vocal forms and ensembles, which evolved to an artistic movement with a unique popular response. C) 1981-: He returns to symphonic forms and explores the operatic style.

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 15/12/1997 ύστερα από δωρεά του συνθέτη. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκε και συνεχίζει να εμπλουτίζεται έως σήμερα με υλικό που προσφέρει ο ίδιος, οι συγγενείς του και οι συνεργάτες του.
Παρουσίαση περιεχομένου Περιλαμβάνει χειρόγραφες παρτιτούρες και κείμενα, αποκόμματα τύπου, αφίσες, προγράμματα, οπτικοακουστικό υλικό, διατριβές, μελέτες, φωτογραφίες, τιμητικές διακρίσεις και ποικίλα έντυπα. Τα χειρόγραφά του, μουσικά και κείμενα καθώς και μέρος της συλλογής προγραμμάτων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
Προσθήκες υλικού Αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομήθηκε με χρονολογική και θεματική σειρά.
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τους όρους της πράξης δωρεάς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του αρχείου εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη.
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα, Σουηδικά, Εβραϊκά, κ.α. / Greek, English, German, French, Russian, Swedish, Hebrew etc.