Αρχεία Συνθετών & Καλλιτεχνών

Logo
Αρχεία

 

Τα αρχεία ιδιωτών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, είναι κατά κύριο λόγο ιστορικά καθώς δεν έχουν πια υπηρεσιακό χαρακτήρα αλλά χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Στη πλειοψηφία τους αποτελούνται τόσο από πρωτότυπα χειρόγραφα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων και των μουσικών χειρογράφων), όσο και από έντυπα, ηχογραφήσεις, προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αλληλογραφία κ.α... Μέρος των αρχείων έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στο Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, ενώ στις άμεσες προθέσεις της Βιβλιοθήκης είναι η ψηφιοποίηση όλου αυτού του υλικού.

Η παρούσα εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης και περιγραφής τόσο των αρχείων ως σύνολο όσο και των επιμέρους τεκμηρίων που τα απαρτίζουν και τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε υποσυλλογές σύμφωνα με το είδος τους.  

Browse