Πονηρίδης, Γεώργιος / Poniridis, George (1892 - 1982)

Logo
Κωδικός Αρχείου

 

Κωδικός Αρχείου / Reference code
GR-As-GPO-004
Τίτλος / Title
Αρχείο Γεωργίου Πονηρίδη / George Poniridis Archive
Χρονολογία / Date(s)
1892-1982
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description

•    11 κουτιά με χειρόγραφες παρτιτούρες
•    1 κουτί με γραπτά κείμενα
•    1 κουτί με αποκόμματα τύπου
•    1 κουτί με προγράμματα συναυλιών
•    33 δίσκοι 78 στροφών
•    15 έντυπες παρτιτούρες δικές του και άλλων συνθετών
•    66 έντυπα βιβλία
•    4 περιοδικά,
•    40 άλλα έντυπα
•    1 πορτραίτο του συνθέτη

•    11 boxes with handwritten scores
•    1 box with texts
•    1 box with press clippings
•    1 box with concert programs
•    33 discs 78 rpm
•    15 printed scores
•    66 printed books
•    4 magazines
•    40 other printed material
•    1 portrait of the composer

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Πονηρίδης, Γεώργιος / Poniridis, George
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Γεννήθηκε το 1892 στη Χαλκηδόνα Κωνσταντινούπολης. Σπούδασε βιολί και θεωρητικά στο Ωδείο Βρυξελλών (1910-1912) και στη Schola Cantorum του Παρισιού (1919-1925). Εργάστηκε ως βιολιστής στο Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία καθώς και ως διευθυντής χορωδίας στη γαλλική πρωτεύουσα. Διετέλεσε τμηματάρχης μουσικής στο Υπουργείο Παιδείας (1943-1959) και μέλος του Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου Μουσικής.
Ο Γεώργιος Πονηρίδης είναι μια διακριτική φιγούρα στο χώρο της λόγιας Ελληνικής μουσικής, γνωστός από τα συμφωνικά του έργα, τα έργα για πιάνο και τα τραγούδια του. Από τα παιδικά του χρόνια αγάπησε τη βυζαντινή μουσική και βρήκε στην παράδοση μια πηγή συνθετικής έμπνευσης, την οποία προσάρμοσε σε νέα συνθετικά ιδιώματα και τεχνικές. Στο μουσικό του ύφος κυριαρχεί η ρέουσα μελωδική γραμμή, ενώ είναι εμφανής η επίδραση της βυζαντινής και δημοτικής παράδοσης εξίσου στα τονικά, μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία των έργων του. Παράλληλα δεν τον άφησαν αδιάφορο τα σύγχρονα συνθετικά ρεύματα και οι ασυνήθιστοι οργανικοί συνδυασμοί.

Poniridis, George (1892-1982) was born in Chalkidona, Istanbul. He studied violin and music theory at the Brussels Conservatory (1910-1912) and the Schola Cantorum in Paris (1919-1925).
Poniridis worked as a violinist in Belgium, France and Germany and as a choir director in Paris. He was head of the department of music in the Ministry of Education (1943-1959) in Greece and member of the Supreme Board of Music.
George Poniridis had a low profile as a musician in the area of scholarly Greek music. Today he is well known for his symphonic works, his works for piano and his songs. Since childhood, he loved Byzantine music; in tradition he discovered a source of compositional inspiration that he adapted into new compositional techniques. A flowing melodic line characterizes his musical style, while the influence of the Byzantine and folk tradition is obvious in the tonal, melodic and rhythmical elements of his works. He also showed great interest in contemporary compositional trends and unusual instrumental combinations of his time.

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 21/2/2001 κατόπιν αγοράς
Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο, προέρχεται από την κατοικία του συνθέτη και απαρτίζεται από χειρόγραφα, παρτιτούρες και κείμενα, βιβλία, δίσκους, προγράμματα και αποκόμματα τύπου. Περιλαμβάνει υλικό 56 έργων, το οποίο για τα 45 από αυτά είναι πλήρες και ελλιπές για τα υπόλοιπα 10. Πιθανότατα ανέγγιχτα μετά το θάνατο του συνθέτη, τα χειρόγραφα, ειδικά αυτά των ορχηστρικών έργων, ήταν συγκεντρωμένα και τοποθετημένα σε ξεχωριστό ερμάρι, τυλιγμένα σε εφημερίδες, για προστασία, προφανώς, από τη σκόνη. Στο ίδιο ερμάρι, το οποίο περιείχε αποκλειστικά υλικό του συνθέτη, βρίσκονταν επίσης έντυπα βιβλία και παρτιτούρες, σε μερικές περιπτώσεις πολλαπλά αντίγραφα των έργων του. Εκτίμησή μας είναι ότι ο ίδιος ο Πονηρίδης τα είχε τακτοποιήσει έτσι, αφού όπως μας αναφέρθηκε από τους προκατόχους, κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το υλικό αυτό από το 1982 που πέθανε ο συνθέτης.

Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επί πλέον προσθήκες
Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομήθηκε με χρονολογική σειρά.
Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση στο υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αγοράς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του αρχείου εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη.

Γλώσσα\Γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά  Αγγλικά, Γαλλικά. / Greek, English, French

New Page 1
Το αρχείο του Γεωργίου Πονηρίδη έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο από το Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής (DIGMA)

 

Σύνδεση με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης