Αρύβας, Δίων - Aryvas, Dion (1928 - 2000)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-DAR-008
Τίτλος / Title
Αρχείο Δίωνος Αρύβα / Dion Aryvas Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1928-2000
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
•    29 κουτιά με 412 φακέλους με παρτιτούρες
•    19 μπομπίνες.

•    29 boxes with 412 folders with scores
•    19 bobbins

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Αρύβας, Δίων / Aryvas, Dion
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Ο Δίων Αρύβας γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά τα πρώτα μουσικά μαθήματα τα πήρε στο Δερβένι Κορινθίας όπου μελέτησε βυζαντινή μουσική με δάσκαλο τον Αθανάσιο Ψαρρό. Το 1946 ξεκίνησε παράλληλα και νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τις οποίες εγκατέλειψε λίγο αργότερα για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Παράλληλα με τη βυζαντινή μουσική μελέτησε τραγούδι και θεωρητικά στο Ελληνικό Ωδείο και το 1952 αναχώρησε για περαιτέρω σπουδές τραγουδιού στη Γερμανία. Το 1965 επέστρεψε στην Ελλάδα, πήρε το δίπλωμα μονωδίας από το Εθνικό Ωδείο και ξεκίνησε να διδάσκει. Ως συνθέτης υπήρξε πολυγραφότατος και μάλιστα τα έργα του καλύπτουν τα περισσότερα είδη κλασσικής μουσικής. Χαρακτηριστικό των συνθέσεών του είναι ότι χρησιμοποιεί σε πολλά από αυτά εκκλησιαστικό όργανο. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οτ έργο του "Σικελιάνειος Κύκλος" για φωνή και ορχήστρα βραβεύτηκε το 1982 από την Ακαδημία Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα το 2000.
Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από δωρεά των κληρονόμων του συνθέτη στις 31/1/2003.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από 404 φακέλους με χειρόγραφες παρτιτούρες έργων δικών του και 11 φακέλους με αντιγραφές έργων άλλων συνθετών. Στο αρχείο επίσης περιλαμβάνονται και 19 μπομπίνες στις οποίες δεν αναγράφονται τα περιεχόμενα έργα.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί χρονολογικά και θεματικά
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφων από υλικό του οποίου τα δικαιώματα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη. 
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά / Greek