Κορίνθιος, Ζοζέφ - Korinthios, Joseph (1908 - 1992)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-ZKO-016
Τίτλος / Title
Αρχείο Ζοζέφ Κορίνθιου / Joseph Korinthios Archive
Χρονολογία (ες) Date (s)
1908-1992
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
31 ντοσιέ με έντυπες πάρτες και παρτιτούρες
Χειρόγραφες μεταγραφές ελληνικών και ξένων τραγουδιών
Έντυπους, χειρόγραφους και δακτυλόγραφους στίχους τραγουδιών.

•    31 folders with sheet music
•    handwritten transcripts of Greek and foreign songs
•    printed, handwritten and typewritten lyrics
Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator (s)
Κορίνθιος, Ζοζέφ
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Ο Ζοζέφ Κορίνθιος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1908 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε ηλικία 20 ετών. Αρχικά συνεργάστηκε με τον Αττίκ ως μέλος της ορχήστρας του έως το 1932, οπότε και δημιούργησε το δικό του συγκρότημα με χαβάγιες με το οποίο πραγματοποίησε πλήθος εμφανίσεων για 20 και πλέον έτη. Πέθανε στην Αθήνα το 1992.
Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης στις 15/11/2006 ύστερα από δωρεά των κληρονόμων του.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από:
  • έντυπα τραγούδια για φωνή και πιάνο ελλήνων και ξένων συνθετών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως δίφυλλες παρτιτούρες με επιτυχίες της εποχής.
  • Μεταγραφές ελληνικών και ξένων τραγουδιών για τα όργανα της ορχήστρας του. Πρόκειται για χειρόγραφα σχέδια και πάρτες ορχήστρας.
  • Έντυπες πάρτες ορχήστρας ελαφράς μουσικής. Σε αυτή τη κατηγορία περιέχονται ξένα τραγούδια και άλλα έργα μεταγραμμένα.
  • Έντυπες παρτιτούρες για σύνολα μουσικής δωματίου.
  • Στίχους τραγουδιών σε χειρόγραφη, έντυπη και δακτυλόγραφη μορφή.
  • 32 δίφυλλα έντυπα τραγούδια.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο είναι μερικώς ταξινομημένο
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού. Η λήψη αντιγράφων για οποιοδήποτε σκοπό (έρευνα, εκτέλεση, έκδοση), επιτρέπεται εφόσον υπάρχει εγγράφως σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων. Η βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους κληρονόμους για τα σχετικά αιτήματα που προκύπτουν.
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά / Greek