Ιωαννίδης, Γεώργιος - Ioannidis, George (1861 - 1973)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-As-GIO-033
Τίτλος / Title
Αρχείο Γεώργιου Ιωαννίδη / George Ioannidis Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1861-1973
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description
•    78 παρτιτούρες (εκδόσεις από 1861 έως 1973)
•    20 χειρόγραφα δεμένα σαν τετράδια /κώδικες
•    Σκόρπια, αλλά ομαδοποιημένα φύλλα με συνθέσεις από Χερουβικά, Κοινωνικά, Θεία Λειτουργία, κα.
•    Διάφορα προσωπικά έγγραφα και εκπομπές στο ραδιόφωνο
•    10 περιοδικά και βιβλιαράκια με θρησκευτικό περιεχόμενο.

•   78 scores (  1861-1973)
•   20 manuscripts
•   Scores of Byzantine music
•   Personal documents and broadcasts on the radio
•   10 magazines and booklets with religious content.
Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Ιωαννίδης, Γεώργιος / Ioannidis, George
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βιογραφικό σημείωμα του δημιουργού / There is no biography available

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 20/01/2017 ύστερα από δωρεά του Ι.Ν Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελεί το υλικό που συγκέντρωσε ο ιεροψάλτης Γεώργιος Ιωαννίδης κατά την διάρκεια της ζωής του. Μετά το θάνατό του, άτομα του περιβάλλοντός του, δώρισαν το περιεχόμενο στον  Ι.Ν Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομείται κατά είδος και χρονολογία.
Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση στο αρχείο είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά / Greek