Βάρβογλης, Μάριος - Varvoglis, Marios (1885 - 1967)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-As-MVA-037
Τίτλος / Title
Αρχείο Μάριου Βάρβογλη / Marios Varvoglis Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1885-1967
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description
13 κουτιά που περιέχουν:
•    Παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες
•    Αφίσες
•    Προγράμματα
•    Αλληλογραφία
•    Φωτογραφίες
•    Κείμενα
•    Ηχητικό υλικό

13 boxes containing:
•   Manuscpript Scores
•   Printed scores
•   Posters
•   Programs
•   Correspondence
•   Photos
•   Texts
•   Audios


Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Βάρβογλης, Μάριος / Varvoglis, Marios
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Ο Μάριος Βάρβογλης (10 Δεκεμβρίου 1885 - 30 Ιουλίου 1967) ήταν Έλληνας συνθέτης, γεννημένος στις Βρυξέλλες του Βελγίου και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Θεωρείται μαζί με τους Αιμίλιο Ριάδη, Διονύσιο Λαυράγκα, Γεώργιο Λαμπελέτ, και Μανώλη Καλομοίρη, ένας από τους θεμελιωτές της Εθνικής Μουσικής Σχολής. 
Ο Βάρβογλης σπούδασε μουσική στο Ωδείο του Παρισιού και τη Schola Cantorum της ίδιας πόλης. Μετά το 1920, δίδαξε στο ωδείο Αθηνών και ενεργοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής κριτικής και σύνθεσης. Πέθανε στην Αθήνα το 1967 και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο Δήμου Ζωγράφου.

Marios Varvoglis was a Greek composer born in Brussels. He studied music at the Conservatoire de Paris and the Schola Cantorum.  He remained in Montparnasse, Paris until 1922 and he maintained close relations with artistic circles.After 1920 he taught at the Athens Conservatory and he became active as a music critic and conductor.
He died in Athens.

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 6/9/2018 ύστερα από δωρεά του εγγονού του Μάριου Ασημακόπουλου. 
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο συνθέτης κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομείται κατά είδος και χρονολογία.
Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση στο αρχείο είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά / Greek, English, French.