Κόντης, Αλέκος - Kontis, Alekos (1899-1965)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-AS-AKO-039
Τίτλος / Title
Αρχείο Αλέκου Κόντη / Alekos Kontis Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1899-1965
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description

4 κουτιά που περιέχουν:
•    Παρτιτούρες
•    Προγράμματα
•    Ηχητικό υλικό
•    Οπτικoακουστικό υλικό
•    Φωτογραφίες
•    Επιστολές
•    Βιβλία
•    Βραβεία

4 boxes containing:
•    Scores
•    Programs
•    Sound material
•    Audiovisual material
•    Photos
•    Letters
•    Books
•    Awards

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Κόντης, Αλέκος
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history


Ο Αλέκος Κόντης γεννήθηκε και πέθανε στην Αθήνα. Υπήρξε συνθέτης, πιανίστας και αρχιμουσικός, μαθητής του Saint – Saens και του G. Haas.
Ήταν ένας από τους συνθέτες που συνυπέγραψαν το πρακτικό της  Ίδρυσης της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.


 

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 2/4/2019 ύστερα από δωρεά της ανιψιάς του Λαμπρινής Κούλα
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο περιλαμβάνει ποικίλο υλικό από την καριέρα του Αλέκου Κόντη.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομείται κατά είδος και χρονολογία.

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση στο αρχείο είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού.

Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material

Ελληνικά, Αγγλικά / Greek, English