Χαλιάσας, Ιάκωβος - Chaliasas, Iakovos (1920 - 2001)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-As-ICH-044
Τίτλος / Title
Αρχείο Ιάκωβου Χαλιάσα / Iacovos Chaliasas Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1920 - 2001
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description

4 κουτιά με

  • Παρτιτούρες
  • Επιστολές
  • Αποκόμματα τύπου
  • Βιογραφικά σημειώματα
  • Ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις


Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Χαλιάσας, Ιάκωβος
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history


--

 

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη ύστερα από δωρεά των κληρονόμων στις 24/3/2021.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από τις πρωτότυπες παρτιτούρες του συνθέτη κυρίως σε διαφάνειες, προγράμματα από συναυλίες, άλλο έντυπο υλικό όπως κριτικές εφημερίδων και περιοδικά ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις έργων του, βιογραφικά και αλληλογραφία. 
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο βρίσκεται στη διαδικασία ταξινόμησης.

Όροι πρόσβασης

Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκη κατόπιν ραντεβού. Σύμφωνα με τους όρους της πράξης δωρεάς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του αρχείου εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη.

Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material

Ελληνικά, Αγγλικά