Κυριακού, Ρένα - Kyriakou, Rena (1917 - 1994)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-As-RKY-038
Τίτλος / Title
Αρχείο Ρένας Κυριακού / Rena Kyriakou Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1917-1994
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description
7 κουτιά που περιέχουν:
•    Παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες
•    Προγράμματα
•    Αλληλογραφία
•    Φωτογραφίες
•    Κείμενα

7 boxes containing:
•   Manuscpript Scores
•   Printed scores
•   Programs
•   Correspondence
•   Photos
•   Texts

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Κυριακού, Ρένα/ Kyriakou, Rena
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Κυριακού, Ρένα (1917-1994)
Η Ρένα Κυριακού γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1917 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπήρξε παιδί-θαύμα, διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστα, συνθέτρια και παιδαγωγός. Πέθανε το 1994 στο Μοσχάτο.
Περισσότερα


Rena Kyriakou was born in Heraklion, Crete, on 25 February 1917. Child prodigy, internationally acclaimed pianist, composer, and pedagogue.  Rena Kyriakou died of cancer at Moschato, Athens, in August 1994. 
view more

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις τον Σεπτέμβριο του 2018 ύστερα από δωρεά του γιού της Θεόδωρου - Αχιλλέα Χοϊδά.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από το υλικό που είχε συγκεντρώσει η δημιουργός κατά τη διάρκεια της καριέρας της καθώς και η οικογένειά της μετά τον θάνατό της.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομείται κατά είδος και χρονολογία.
Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση στο αρχείο είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά / Greek, English, French.