Όπερα Δωματίου Αθηνών - Athens Chamber Opera Archive

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης /
 Reference Code
GR-As-ODA-035
Τίτλος / Title
Αρχείο Όπερας Δωματίου Αθηνών / Athens Chamber Opera Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1988-2012
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής

Extent and medium of the unit of description
14 κουτιά που περιέχουν:
•    Παρτιτούρες
•    Αφίσες
•    Προγράμματα
•    Αλληλογραφία
•    Φωτογραφίες
•    Κείμενα

14 boxes containing
•   Scores
•   Posters
•   Programs
•   Correspondence
•   Photos
•   Texts

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Νικάκη, Μάρω / Nikaki, Maro
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Η Όπερα Δωματίου Αθηνών (Ο.Δ.Α.) ιδρύθηκε το 1988 ως «πλατφόρμα» ανέλιξης Νέων Καλλιτεχνών όλων των ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τραγουδιστές, οι οποίοι δια μέσου του απόλυτα επαγγελματικού φορέα, μεταπήδησαν σε μεγαλύτερους Οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει υποστηρίξει και αναδείξει στο χώρο Καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων καθώς και το 90% των τραγουδιστών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Με την ύπαρξή της «δημιούρησε πολιτισμό» με την προσέγγιση κοινού νέων θεατών που έχουν μηδαμινή επαφή με το Λυρικό Θέατρο. Έχει δώσει παραστάσεις και συναυλίες σε Αθήνα, Πειραιά Λουτράκι, Κορυδαλό, Αιγάλεω, Χίο, Σύρο, Κρήτη, Κεφαλονιά, Σκύδρα, Βόλο, Λάρισα, Γιάννενα και Λονδίνο. Έχει συνεργαστεί με το Γ΄ Πρόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την Ορχήστρα Χρωμάτων, και την Εθνική Λυρική Σκηνή καθώς επίσης και τις Πρεσβείες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας, με την υποστήριξη Ξένων Διπλωματικών Αντιπροσώπων. Επίσης συμμετείχε στην Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνισμού Τραγουδιού του ΣΗΜΟ (τρεις συνεχείς χρονιές) και έχει βραβεύσει με μικρά χρηματικά ποσά 6 επιτυχόντες, πέντε Έλληνες και μία Αυστριακή.
Το 2012 το σωματείο ανέστειλε την λειτουργία του.

http://www.odath.gr
 

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη στις 16/2/2018 ύστερα από δωρεά της κ. Μάρως Νικάκη
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελεί το υλικό που συγκέντρωσε η κ. Μάρω Νικάκη  κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σωματείου.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομείται κατά είδος και χρονολογία.
Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση στο αρχείο είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά / Greek, English, French.