Μιχαηλίδης, Τιμολέων - Michaelides, Timoleon (1900 - 1977)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-TMI-021
Τίτλος / Title
Αρχείο Τιμολέοντος Μιχαηλίδη / Timoleon Michaelides Archive
Χρονολογία (ες) / Date(s)
1900-1977
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
•    12 Έντυπες και 22 χειρόγραφες παρτιτούρες Βυζαντινής Μουσικής του Τιμολέοντος Μιχαηλίδη
•    1 ηχητικό ντοκουμέντο

•    12 printed and 22 handwritten scores of Byzantine Music 
•    1 audio tape

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Μιχαηλίδης, Τιμολέων / Michaelides, Timoleon
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Ο Τιμολέων Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1900 στο Οδεμήσιο Σμύρνης στη Μικρά Ασία. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στη Χάλκη. Πολέμησε ως εθελοντής με τον ελληνικό στρατό στο μικρασιατικό πόλεμο κι αιχμαλωτίστηκε από τους τούρκους. Δραπέτευσε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής και κατέφυγε πρόσφυγας στην Ελλάδα μαζί με τα δύο μικρότερα διασωθέντα από τη σφαγή αδέρφια του. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δεξιός ψάλτης στη Μητρόπολη Αμφίσσης, δίδαξε εκεί βυζαντινή μουσική και μαθητές του υπήρξαν οι σημαντικότεροι ψάλτες της περιοχής. Απεβίωσε στις 15 Μαίου 1977.
Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από δωρεά των κληρονόμων του στις 19/3/2009.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από χειρόγραφες και έντυπες παρτιτούρες Βυζαντινής Μουσικής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Τ. Μιχαηλίδη.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού
Σύστημα Ταξινόμησης Το υλικό έχει προστεθεί στον κατάλογο των "Προσκτήσεων" της Βιβλιοθήκης και είναι τοποθετημένο με ένδειξη "Αρχείο Τιμολέοντος Μιχαηλίδη" στο βιβλιοστάσιο όπου φυλάσσεται το σπάνιο υλικό της Βιβλιοθήκης.
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφων από υλικό του οποίου τα δικαιώματα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη. 
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά / Greek