Αρχεία Συνθετών & Καλλιτεχνών - Composers & Performers Archives

Logo
theodorakis_archive_dspace
Τα αρχεία ιδιωτών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, είναι κατά κύριο λόγο ιστορικά καθώς δεν έχουν πια υπηρεσιακό χαρακτήρα αλλά χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Στη πλειοψηφία τους αποτελούνται τόσο από πρωτότυπα χειρόγραφα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων και των μουσικών χειρογράφων), όσο και από έντυπα, ηχογραφήσεις, προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αλληλογραφία κ.α... Μέρος των αρχείων έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στις Ψηφιακές Συλλογές της Βιβλιοθήκης ενώ στις άμεσες προθέσεις της είναι η ψηφιοποίηση όλου αυτού του υλικού.

Η παρούσα εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης  της περιγραφής τόσο των αρχείων ως σύνολο όσο και των επιμέρους τεκμηρίων που τα απαρτίζουν και τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε υποσυλλογές σύμφωνα με το είδος τους. 

The Greek Music Archive of the Music Library has got a large collection of music archives contains 52 historical archives consisting of rare and original material, such as handwritten documents, music manuscripts, printed material, recordings, ephemera , press cuttings, photographs, correspondence, awards , etc.

Part of the Archives has been digitized and is available in the Digital Collections of the Library.


You may search the general description of the Archives as well as the sub-collections.