Σουαζύ, Φράνκ - Choisy, Frank (1872 - 1966)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-FCH-007
Τίτλος / Title
Αρχείο Φράνκ Σουαζύ / Frank Ckoisy Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1872-1966
Επίπεδο περιγραφής / Level of Description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description

  4 κουτιά με 32 φακέλους χειρόγραφες παρτιτούρες
  2 κουτιά με 11 φακέλους που περιλαμβάνουν κείμενα, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα
  59 προγράμματα συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων
•  194 έντυπες παρτιτούρες
  26 έντυπα βιβλία
  88 αποκόμματα άρθρων
•   6 περιοδικά
  77 slides

•    4 boxes with 32 folders containing manuscript scores
•    2 boxes with 11 folders containing texts, correspondence and other documents
•    59 concert programs and other events
•    194 sheet music
•    26 printed books
•    88 press cuttings
•    6 magazines and
•    77 slides

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Choisy, Frank
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Ο Frank Choisy γεννήθηκε το 1872 στην Ελβετία. Διακεκριμένος βιολιστής, πιανίστας, συνθέτης, αρχιμουσικός και παιδαγωγός, δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Είναι γνωστός ως καθηγητής του Ωδείου Αθηνών, όπου δίδαξε βιολί, αντίστιξη, μουσική συνόλων και μουσική δωματίου. Διήυθυνε επίσης την ορχήστρα του ωδείου (1903-1907), εισήγαγε το μάθημα της ιστορίας της μουσικής και υπήρξε γενικός υπέυθυνος της σχολής βιολιού, πνευστών και των σχετικών θεωρητικών μαθημάτων. Διετέλεσε επίσης διευθυντής (Directeur Fondateur) του Concervatoire Populaire de Musique στη Γενεύη.

Υπό τη διεύθυνση του, η ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών πραγματοποίησε την πρώτη εκτέλεση της πρώτης Ελληνικής Σουίτας του Διονύσιου Λαυράγκα και την πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα της 5ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Έργα του παρουσιάστηκαν συχνά στις συναυλίες του ωδείου, ενώ μαζί με τον Αρμάνδο Μαρσίκ θεωρούνται οι πιο σημαντικές ξένες μουσικές προσωπικότητες στη χώρα μας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Choisy, Frank (1872-1966), was born in Switzerland. He was a distinguished violinist, pianist, composer, conductor and teacher who worked in Greece in the early 20th century. He is well known as a Professor at the Athens Conservatory, where he taught violin, counterpoint and chamber music. He was also conductor of the Athens Conservatory Orchestra (1903-1907). Choisy introduced the History of Music course and was in charge of the school of violin, wind instruments and theory of music. He was also director (Directeur Fondateur) of the Conservatoire Populaire de Musique in Geneva.
Under Frank Choisy’s direction, the Athens Conservatory Orchestra premiered Dionysios Lavragkas’ First Greek Suiteand also gave the first performance of Beethoven’s 5th Symphony in Greece. Several of Choisy’s works were often performed at the Athens Conservatory concerts. He and Armandos Marsik are considered as the most significant foreign musicians in Greece at the dawn of the 20th century.

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από δωρεά στις 10/12/2002.
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από χειρόγραφες παρτιτούρες και κείμενα του συνθέτη. Ένα μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν οι έντυπες εκδόσεις και τα βιβλία άλλων δημιουργών ενώ το αρχείο συμπληρώνεται από προγράμματα και αποκόμματα τύπου με αναφορά σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Στο αρχείο τέλος περιλαμβάνονται 77 γυάλινα slides με θέμα τον R. Wagner
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί χρονολογικά και θεματικά
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη. Επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων έτσι όπως ορίζεται από τον νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Γαλλικά, / Greek, French