Ζορντάν, Μαργαρίτα - Jordan, Marguerite (1900 - 1981)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-MJO-012
Τίτλος / Title
Αρχείο Marguerite Jordan / Marguerite Jordan Archive
Χρονολογία (ες) / Date(s)
1900-1981
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
•   3 κουτιά με προσωπικά έγγραφα, χειρόγραφες παρτιτούρες, κείμενα τρίτων, σκίτσα, φωτογραφίες
•   3 πλαστικά μελετήματα.

•    3 boxes with personal documents, manuscript scores, texts, sketches, photographs
•    3 small sculptures

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creator(s)
Jordan, Marguerite
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history
Η Marguerite Jordan γεννήθηκε το 1900 στη Γενεύη. Στην Ελλάδα ήρθε το 1926 και αμέσως άρχισε να γίνεται γνωστή ως μια από τις καλύτερες δασκάλες ρυθμικής γυμναστικής που ήταν μάλιστα και διπλωματούχος του ινστιτούτου Ζακ-Νταλκροζ. Ήταν η πρώτη που εγκαινίασε στην Ελλάδα ομαδικά κούρ ρυθμικής γυμναστικής στο Ελληνικό Ωδείο, που είχαν τεράστια απήχηση. Σύντομα δίδασκε και σε άλλα ιδρύματα και σχολεία έως το τέλος της ζωής της το 1981 στην Αθήνα.
Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης στις 20/02/2004, ύστερα από δωρεά.
Παρουσίαση περιεχομένου  2 φάκελοι με προσωπικά έγγραφα, 19 χειρόγραφες παρτιτούρες, 1 φάκελος με διάφορα κείμενα τρίτων, 3 φάκελοι με φωτογραφίες, 3 πλαστικά μελετήματα.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί χρονολογικά και θεματικά.
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων από το υλικό του αρχείου όπως ορίζει ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά, Γαλλικά / English, French